Nové příspěvky pro rodiče – foto

V sekci pro rodiče jsme zvěřejnili nové příspěvky. Žádost paní ředitelky o přechod pro chodce v ulici Boženy Němcové a řešení tohoto problému z radnice. Též něco milého k zamyšlení při výchově dětí. Paní učitelky si samy zrekonstruovaly učebnu na výuku cizích jazyků a pěvecký kroužek. V příloze jsou k dispozici fotografie před a po.