MŠ Papírenská - 7.třída - Sovičky

 Charakteristika třídy

Hlavní řízená činnost je v dopoledních hodinách připravována tak, aby každá z věkových skupin měla činnosti přiměřené svému věku a dispozicím.  Jednotlivé tematické celky jsou zařazovány podle TVP. Při pobytu venku chodíme jednou týdně na vycházku do okolí MŠ. Dále využíváme naší zahradu a postupně zkoušíme herní prvky po celé školní zahradě. Při odpočinku jsou opět přítomny obě učitelky. První je s malými dětmi v ložnici, druhá se po odpočinku (od 13 do 14 hodin) intenzivně věnuje starším dětem v „klubu předškoláků“.

 My jsme třída Soviček, 

třída moudrých hlaviček.

Scházíme se každý den,

dobrý den si popřejem.

Hrajeme si spolu rádi,

všichni jsme tu kamarádi.

 

Co umí každá moudrá Sovička

  • chrání přírodu, snaží se ji poznat a porozumět dění kolem sebe
  • třídí druhotné suroviny
  • je kamarád, pomůže, kde je to třeba
  • chrání zdraví své i kamarádů, ví, že problémy řešíme domluvou – ne pěstí
  • při příchodu do třídy i při odchodu domů pozdraví
  • je opatrný na věci kolem sebe, když si půjčí hračku, ví kam ji uklidit
  • umí požádat o hračku i o pomoc
  •  zná kouzelná slovíčka „prosím“ a „děkuji“
  • neskáče do řeči, počká až kamarád nebo dospělý domluví

 

Integrované bloky:

 – Pojď si s námi hrát

– Barevný podzim

– Čas kouzel, čas vánoc

– Bílá zima

– Jaro už je tu

– Hurá léto, hurá prázdniny

Bloky mají podtémata, která se upřesní dle počasí, návaznosti a situace ve třídě

 

Jak to u Soviček vypadá:

 

 

 

 

Kontakty na třídu

Učitelky: Lenka Klierová, Mgr. Kateřina Velíková, Hana Stalleckerová
Telefon: 606 316 450
email: tridasovicky@email.cz