Nabídka zájmových činností

 

Naše mateřská škola nabízí řadu dalších zájmových činností pro děti pod vedením odborníků či učitelek. Nabídka je velmi rozmanitá.

1) sportovní specializace

Do všech specializací je zařazená všeobecná tělesná průprava včetně zdravotních cvičení, her, cvičení s náčiním a nářadím. Cvičení probíhá pod vedením zkušených trenérek SK Elim Team – Monika Bublíková, Jana Bláhová

 • aerobik Elim Team– rytmické cvičení s hudbou, základy aerobiku a tanečních kroků, taneční pohybová průprava, všestranná pohybová průprava, pohybové hry
 • moderní gymnastika  – přípravka TJ METEOR, cvičení bez náčiní i s ním, gymnastická průprava, akrobacie, klasická školička, cvičení s hudbou, správné držení těla, pohybové hry. Lze postoupit do výběrové závodní skupiny. Oddíl  MG Meteor získal řadu ocenění a mistrovských titulů, viz. stránky http://tjmeteor.wbs.cz/Aktuality.
 • sportovní hry Elim Team –  všestranná základní pohybová příprava, míčové, kolektivní a sportovní hry, využití sportovního náčiní, pohyblivost, obratnost – kopaná – základy fotbalové přípravy včetně her
 • karate SHIROKAN DOJO – základní techniky bojového umění, děti se učí vzájemnému respektu, trpělivosti, sebeovládání, bojovnosti, sebeobraně, přijímat prohru a vítězit. Kroužek probíhá pod vedením zkušeného trenéra Ing. Tomáše Kovalovského. Více na www.shirokan.cz
 • logopedická prevence pro předškoláky – cvičení motoriky mluvidel, motorika očních pohybů, vyjadřovací pohotovost, nosní dýchání s hospodaření s dechem, grafomotorika, logopedické procvičování
 • angličtina hrou děti se seznamují s angličtinou prostřednictvím her, videí, písniček a pohybu. Společně si hrají a tím se také nepřímo učí. Metodika vychází z přirozeného způsobu, jakým si děti osvojují svůj  mateřský jazyk. Kroužek probíhá pod vedením Jany Řehořové. www.jazykyhroubalada.cz
 • sbor dobrovolných hasičů

 

2) zájmové činnosti vedené učitelkami

 • Hliněnka  keramický kroužek                 Motto: „Prožitek, radost a poznání”        

Vůbec není důležité, co a jak vytvoříme. Důležitější je, co zažijeme při kontaktu s naší kamarádkou hlínou. S dětmi pracuje p. učitelka Bc. Ivana Kolesárová.

 • Tvořivá dílna  – podporuje celkový rozvoj osobnosti prostřednictvím tvořivého vyjadřování. U dětí dochází k rozvoji jejich přirozené fantazie a kreativity, estetického cítění, smyslového vnímání. Děti se seznamují s tradičními i netradičními výtvarnými technikami a při tvoření se využívají nejrůznější materiály. Kroužek vede p. učitelka Bc. Iva Schönbeková.

 

Během roku probíhají i další aktivity

 • kurz bruslení
 • lyžařský pobyt na Kvildě