Nabídka zájmových činností

 

Naše mateřská škola nabízí řadu dalších zájmových činností pro děti pod vedením odborníků či učitelek. Nabídka je velmi rozmanitá.

1) sportovní specializace

Do všech specializací je zařazená všeobecná tělesná průprava včetně zdravotních cvičení, her, cvičení s náčiním a nářadím. Cvičení probíhá pod vedením zkušených trenérek SK Elim Team – Monika Bublíková, Jana Bláhová

 • aerobik – rytmické cvičení s hudbou, základy aerobiku a tanečních kroků, taneční pohybová průprava, všestranná pohybová průprava, pohybové hry
 • moderní gymnastika –  pohybová přípravka, cvičení bez náčiní i s ním, gymnastická průprava, akrobacie, klasická školička, cvičení s hudbou, správné držení těla, pohybové hry. Lze postoupit do výběrové závodní skupiny. Oddíl  MG Meteor získal řadu ocenění a mistrovských titulů, viz. stránky http://tjmeteor.wbs.cz/Aktuality.
 • sportovní hry –  všestranná základní pohybová příprava, míčové, kolektivní a sportovní hry, využití sportovního náčiní, pohyblivost, obratnost – kopaná – základy fotbalové přípravy včetně her
 • baby judo – hry na rozvoj všestrannosti, gymnastika, pády a základní techniky na zemi a ve stoje. Děti se učí vzájemnému respektu, trpělivosti, sebeovládání, bojovnosti, sebeobraně, přijímat prohru a vítězit. Kroužek probíhá pod vedením zkušené trenérky Mgr. Ivety Fraitágové.
 • pozemní hokej
 • sbor dobrovolných hasičů

 

2) zájmové činnosti vedené učitelkami

 • angličtina
 • Hliněnka – keramický kroužek               Motto: „Prožitek, radost a poznání”        

Vůbec není důležité, co a jak vytvoříme. Důležitější je, co zažijeme při kontaktu s naší kamarádkou hlínou.    

 

 •       Hudební kroužek pro předškolní děti

Během roku probíhají i další aktivity

 • kurz plavání
 • kurz bruslení
 • lyžařský pobyt na Kvildě