Nabídka zájmových činností

Naše mateřská škola nabízí řadu dalších zájmových činností pro děti pod vedením odborníků či učitelek. Nabídka je velmi rozmanitá.

1) sportovní specializace

  • Do všech specializací je zařazená všeobecná tělesná průprava včetně zdravotních cvičení, her, cvičení s náčiním a nářadím. Cvičení probíhá pod vedením zkušených trenérek SK Elim Team
  • aerobik – rytmické cvičení s hudbou, základy aerobiku a tanečních kroků, taneční pohybová průprava, všestranná pohybová průprava, pohybové hry
  • moderní gymnastika – pohybová přípravka, cvičení bez náčiní i s ním, gymnastická průprava, akrobacie, klasická školička, cvičení s hudbou, správné držení těla, pohybové hry. Lze postoupit do výběrové závodní skupiny. Oddíl  MG Meteor získal řadu ocenění a mistrovských titulů, viz. stránky http://tjmeteor.wbs.cz/Aktuality.

 

  • sportovní hry – všestranná základní pohybová příprava, míčové, kolektivní a sportovní hry, využití sportovního náčiní, pohyblivost, obratnost – kopaná – základy fotbalové přípravy včetně her

2) zájmové činnosti vedené učitelkami

  • angličtina
  • hliněnka – keramický kroužek

 

Během roku probíhají i další aktivity

  • kurz plavání
  • kurz bruslení
  • lyžařský pobyt na Kvildě