Nabídka zájmových činností

Naše mateřská škola nabízí řadu dalších zájmových činností pro děti pod vedením odborníků či učitelek. Nabídka je velmi rozmanitá.

1) sportovní specializace

 • Do všech specializací je zařazená všeobecná tělesná průprava včetně zdravotních cvičení, her, cvičení s náčiním a nářadím. Cvičení probíhá pod vedením zkušených trenérek SK Elim
 • Aerobik – rytmické cvičení s hudbou, základy aerobiku a tanečních kroků, taneční pohybová průprava, všestranná pohybová průprava, pohybové hry
 • moderní gymnastika – pohybová přípravka, cvičení bez náčiní i s ním,gymnastická průprava, akrobacie, klasická školička, cvičení s hudbou,správné držení těla, pohybové hry. Lze postoupit do výběrové závodní skupiny
 • Sportovní hry – všestranná základní pohybová příprava, míčové, kolektivní a sportovní hry, využití sportovního náčiní, pohyblivost, obratnost – kopaná – základy fotbalové přípravy včetně her

2) zájmové činnosti vedené učitelkami

 • angličtina
 • hliněnka – keramický kroužek
 • hudební kroužek s flétnou
 • němčina ( 1x týdně v klubu předškoláků )

Během roku probíhají i další aktivity, které probíhají pár týdnů.

 • plavání
 • kurz bruslení
 • lyžařský pobyt na Kvildě