MŠ Papírenská - 1.třída - Motýlci

1. Třída – Motýlci

Naše třída je věkově smíšená, jsou zde děti od 3 – 7 let. Zapsaných dětí je celkem 27, a to 14 dívek a 13 chlapců. Z toho 11 dětí je v posledním roce před vstupem do základní školy.

Náš společný kamarád motýlek  „Mrňousek“ nás doprovází všemi čtyřmi ročními obdobími. Přivítá s námi barevný podzim a pustí s námi draka, zažije s námi první sníh a stavění sněhuláka. Také s námi probudí a přivítá jaro a v létě spolu zažijeme mnoho radostných zážitků.  Motýlek je s námi celý rok a tak s námi prožívá mnoho dobrodružství, učí se s námi plno nových věcí a jezdí s námi na výlety. Dohlíží na to, jaké jsou mezi námi vztahy, jak se slušně chováme a spolupracujeme, jak si uklízíme hračky a jak dodržujeme pravidla.

 

Motýlci si poletují, holky, kluci poskakují.

A volají každý den, ať sluníčko vyjde ven.

 

 

K základním pravidlům patří:

 • přivítání: s každým dítětem se učitelka pozdraví, popřípadě pohladí
 • hraní: děti se ptají na půjčení hraček, knih, nebo jiných aktivit
 • pořádek ve třídě: hračky po sobě vždy každý uklidí sám na příslušné místo
 • zvoneček: je to signál pro děti, aby se ztišily, z důvodu předání pokynů
 • rozloučení: při odchodu domů z MŠ se dítě vždy rozloučí pozdravem
 • Pravidlo:
  • Pusinkové
  • Srdíčkové
  • Ouškové
  • Talířkové
  • Hračkové
  • Šnečkové
  • Kapičkové

Výhody heterogenní třídy:

 • sourozenci mají možnost být spolu, snažíme se respektovat kamarádské vztahy.
 • nově přicházející děti si lépe zvykají, snadněji se začleňují do kolektivu
 • děti se učí nápodobou a vzájemně, je přirozený rozvoj spontánních aktivit, dochází k vzájemnému ovlivňování her starších a mladších
 • děti zastávají různé sociální role
 • přirozeně se rozvíjí tolerance, spolupráce, sebevědomí, zodpovědnost za druhé
 • starší děti přenášejí pravidla na mladší a upozorňují na jejich dodržování
 • předání poznatků a zkušeností staršími dětmi je přirozenější a jednodušší (děti k sobě mají mentálně blíž)
 • zvýšení sebevědomí a odpovědnosti starších dětí ve vztahu k mladším (starší děti si uvědomují svoji vyspělost)
 • vytvářejí se základy přátelství a celkově příznivé atmosféry ve třídě

Kde nás najdete?

Třída se nachází v přízemí hlavní budovy. Je velmi prostorná, světlá, je z ní přístup na terasu a do zahrady. Se sousední třídou Sluníček je propojenou krátkou chodbičkou. Třídy spolu úzce spolupracují, děti z obou tříd se denně scházejí. Po obědě mají mladší děti společně odpočinek na lehátku, starší jen kratší relaxaci na podložkách a pak aktivity klubu předškoláků.

Jak to u Motýlků vypadá:

 

 

Kontakty na třídu

Učitelky: Bc. Veronika Lamačová, Bc. Šárka Řežábová
Telefon: 702 298 799
email: mspapirenska.1trida@seznam.cz