MŠ Papírenská - 6.třída - Ježečci

Symbolem je Ježeček plný tajemství, her, překvapení, objevování, …

Je to náš pomocník, který s námi všechny záhady vymetá na světlo.

Cíl a charakteristika projektu

Děti se učí vnímat dění ve třídě v souvislosti s koloběhem ročních období a změn v přírodě, určujícím je pravidelný denní rytmus – střídání činností – práce, hra, učení, zábava, odpočinek, spánek.

Očekávané výstupy

Poznatky a vědomí „KDO JSME?“ „KDE ŽIJEME?“ „ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?“. Dodržovat pravidla společnosti, být k sobě ohleduplní, vzájemně si pomáhat, vnímat krásu živé i neživé přírody. Dokázat vyjádřit své pocity a poznatky jak slovně, tak výtvarně i pohybem.

Věková skupina

3 – 7 let

Kde sídlí třída Ježečků?

6. třídu najdete v malém pavilonu naší mateřské školy. Přízemní budova byla původně jeslová, nyní se zde nacházejí 5. a 6. třída a tělocvična.

Naši třídu tvoří dvě propojené místnosti. První místnost je jídelnou. U stolečků si také ale i kreslíme, malujeme a hrajeme klidné hry zaměřené na procvičení paměti, soustředění a jemnou motoriku. V jídelně máme i místo na hraní na koberci s barevnou sedačkou. Druhá místnost je naší hernou, v níž máme další zajímavá místa a koutky. Máme tu velké skákací míče, velká auta na ježdění, kočárky s panenkami, lego a spoustou dalších stavebnic. Máme tu i velký dřevěný domeček pro panenky, kuchyňský, kosmetický a kutilský koutek. Také si zde můžeme půjčit knížky z knihovničky a prohlédnout si je nebo si zahrát divadlo s prstovými maňásky.

Pro naši třídu je charakteristické zaměření na pohybovou oblast, zvýšení sportovní aktivity v dopoledních hodinách cvičením pro děvčata a cvičením pro chlapce, na které navazují odpolední specializace vedené trenérkami.

Třídní rituály

Přivítání dětí na začátku školního roku

Pro každé dítě je připraven na uvítanou malý dárek a obě učitelky jsou od rána ve třídě, aby se mohly co nejvíce věnovat dětem.

Oslava narozenin

Oslavenec sedí na narozeninové židli, na tácku má dobrůtky, které přinesl svým kamarádům. Všichni mu zazpíváme písničku (Uhlíř, Svěrák: „Lída má narozeniny“, obměňujeme křestní jména) a jdeme mu popřát. Každý, kdo popřál, dostane dobrůtku.

Vánoční besídka

Před vánočními prázdninami připravíme pro maminky, tatínky, babičky, dědečky, … vánoční besídku plnou básniček a písniček, které jsme se naučili – vždy v tematickém bloku.

Mezinárodní den dětí

Je to den plný her a soutěží. Děti dostanou za každou hru či soutěž, které se zúčastní, sladkou odměnu. Nejsou poražení, všichni vyhrávají.

Opékání buřtíků

Koncem každého školního roku, když už je teplo, pozveme k nám do školky mamky, taťky, dědečky, babičky a sourozence, aby si s námi na školní zahradě upekli buřtíky.

Loučení se školáky

Pořádáme společně s dětmi z 5.třídy. Školáci udělají chlebíčky pro své mladší kamarády a připraví slavnostní tabuli, na kterou nám rodiče přidávají nějaké ty dobroty. Pak pozveme všechny ke stolu a oslava může začít. Uděláme si diskotéku nebo karneval a školáci dostanou na památku knihu s věnováním a podpisy učitelek.

Fotogalerie

Helfenburk

Krokodýlí ZOO Protivín

Školní výlet do ZOO

Oslava čarodějnic

Canisterapie

Barevný týden

V kině na Ferdinandovi

Bruslení

Karneval

Tvoření s rodiči

Ježíšek u Ježečků

Zdobení stromečku na radničním náměstí

Čerti u Ježečků

Daktyloskopie

Přednáška o zoubcích

V lese

V lese 22686838_10211924794448469_273835343_n

 Těšíme se na nový školní rok s Ježečky

Kontakty na třídu

Učitelky: Lenka Klierová, Bc. Lucie Krejčová
Telefon: 386110826
email: jezci.6trida@gmail.com