MŠ Papírenská - 6.třída - Ježečci

Symbolem je Ježeček plný tajemství, her, překvapení, objevování, …

Je to náš pomocník, který s námi všechny záhady vymetá na světlo.

Cíl a charakteristika projektu

Děti se učí vnímat dění ve třídě v souvislosti s koloběhem ročních období a změn v přírodě (je s nimi úzce spjato), učí se vnímat pravidelný denní rytmus – střídání činností – práce, hra, učení, zábava, odpočinek, spánek.

Očekávané výstupy

Poznatky a vědomí „KDO JSME?“ „KDE ŽIJEME?“ „ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?“. Dodržovat pravidla společnosti, být k sobě ohleduplní, vzájemně si pomáhat, vnímat krásu živé i neživé přírody. Dokázat vyjádřit své pocity a poznatky jak slovně, tak výtvarně i pohybem.

Věková skupina

3 – 7 let

Kde sídlí třída Ježečků?

6. třídu najdete v malém pavilonu naší mateřské školy. Přízemní budova byla původně jeslová, nyní se zde nacházejí 5. a 6. třída a tělocvična.

Naši třídu tvoří dvě propojené místnosti. První místnost je jídelnou. U stolečků si také ale kreslíme, malujeme a hrajeme klidné hry zaměřené na procvičení paměti, soustředění a jemnou motoriku. V jídelně máme i místo na hraní na koberci s barevnou sedačkou. Druhá místnost je naší hernou, ve které máme další zajímavá místa a koutky. Máme tu velké skákací míče, velká auta na ježdění, lego a spoustou dalších stavebnic. Máme tu i velký dřevěný domeček pro panenky, kuchyňský a kosmetický koutek a kočárky. Také si zde můžeme půjčit knížky z knihovničky a prohlédnout si je nebo si zahrát divadlo s prstovými maňásky.

Pro naši třídu je charakteristické zaměření na pohybovou oblast, zvýšení sportovní aktivity v dopoledních hodinách cvičením pro děvčata a cvičením pro chlapce, na které navazují odpolední specializace vedené trenérkami.

Třídní rituály

Přivítání dětí na začátku školního roku

Pro každé dítě je připraven na uvítanou malý dárek (panáček z bonbonů apod.) a obě učitelky jsou od rána ve třídě, aby se mohly co nejvíce věnovat dětem.

Oslava narozenin

Oslavenec sedí na narozeninové židli a na tácku má dobrůtky, které přinesl kamarádům. Všichni mu zazpíváme písničku (Uhlíř, Svěrák: „Lída má narozeniny“, obměňujeme křestní jména) a jdeme mu popřát. Každý, kdo popřál, dostane dobrůtku.

Vánoční besídka

Před vánočními prázdninami připravíme pro maminky, tatínky, babičky, dědečky, … vánoční besídku plnou básniček a písniček, které jsme se naučili – vždy v tematickém bloku.

Mezinárodní den dětí

Je to den plný her a soutěží. Děti dostanou za každou hru či soutěž, které se zúčastní, sladkou odměnu. Nejsou poražení, všichni vyhrávají.

Opékání buřtíků

Koncem každého školního roku, když už je teplo, pozveme k nám do školky mamky, taťky, dědečky, babičky a sourozence, aby si s námi na školní zahradě upekli buřtíky.

Loučení se školáky

Pořádáme společně s dětmi z 5.třídy. Školáci udělají chlebíčky pro své mladší kamarády a připraví slavnostní tabuli, na kterou nám rodiče přidávají nějaké ty dobroty. Pak pozveme všechny ke stolu a oslava může začít. Uděláme si diskotéku nebo karneval a školáci dostanou na památku knihu s věnováním a podpisy učitelek.

Fotogalerie

Výlov rybníka

Strašidelný autobus

Canisterapie

Návštěva hasičů

Kontakty na třídu

Učitelky: Bc. Kateřina Kubelková, Mgr. Kamila Šťastná
Telefon: 386110826
email: jezci.ms@gmail.com