MŠ Papírenská - 5.třída - Dráčci

Seznámení s pátou třídou:

5. třída - Dráčci

 

Ve třídě je 28 dětí ve věku 3 – 7 let (10 děvčat a 18 chlapců). Máme 10 budoucích školáků. Každému dítěti je zavedeno vlastní portfolio. Třída je menší, vzdušná a světlá. V hracím prostoru je bohatě vybavená hračkami a multifunkční průlezkou. Součástí třídy je jídelní prostor se stolečky, kde si děti mohou během dne kreslit či tvořit. Vedle herny se nachází ložnice s lehátky. Do třídy se chodí přes umývárnu. Je zde oddělený prostor na toalety, aby dětem umožnil soukromí. Součástí budovy je tělocvična. Třída ji může kdykoliv využívat, pokud je volná. Pátá třída sousedí a úzce spolupracuje s šestou třídou. Důležitým a oblíbeným místem dětí je školní zahrada s pískovištěm, hřištěm na florbal či fotbal a spoustou průlezek a houpaček.

Jaké je to u Dráčků?

 

Filozofie třídy

  • Vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života
  • Vést děti ke kamarádství, vzájemné ohleduplnosti, ochotě a pomoci
  • Posilovat vazby dítěte na rodinu
  • Podporovat ochranu přírody
  • hravou formou připravovat děti na školu

Každé dítě je chápáno jako osobnost a všichni mají ve třídě  rovnocenné postavení. Učitelky kladou velký důraz na vytváření prosociálních vztahů. Třída spolu slaví a prožívá všechny tradiční svátky. V průběhu roku oslavíme se všemi dětmi narozeniny. Oslavenci, který v tento den usedá do narozeninové židle, zpívají ostatní děti o tom, že ho mají rádi. Nejslavnostnějším dnem však  zůstává  rozloučení se školáky, kdy děti, které odchází do ZŠ pohostí mladší kamarády vlastnoručně vyrobenými chlebíčky.

Každé ráno se společně přivítáme v kroužku :

Dnes si budem spolu hrát
kamarádům pomáhat.
Strkání a hádky
necháme za vrátky.
Budem k sobě hodní jen,
popřejem si hezký den.

ROK S NOVÝMI KAMARÁDY – S KROKODÝLEM EDOU

V září se v páté třídě objevil nový kamarád -krokodýl, kterému daly děti jméno Eda.
Slíbily mu, že s ním budou hrát, povídat a ujistily ho, že spolu prožijí mnohá
dobrodružství.

Pojď si s námi hrát prohlídka MŠ, pohádkový les – v ZŠ Grünwaldova, „na mašinky“ do depa
Podzim čaruje výlet do lesa, výlov rybníka
Kouzelná zima soutěž o největšího sněhuláka, Mikulášská nadílka, vánoční posezení
To je moje tělo návštěva ordinace, ŠvP
Jaro je tu. návštěva muzea
Svět kolem nás návštěva planetária, návštěva statku, do kovárny
Bezpečný domov cyklistický den, výlet za rodiči do práce, ukázka práce policie, hasičů, Den dětí
Letní hrátky výlet do přírody, výlet do ZOO, zahradní slavnost

Fotogalerie

Výlet do ZOO Dvorec

Tvoření s rodiči

Ve městě

Čarodějnice a čarodějové

Ryby Vodňany

Bruslení

Sférické kino

Karneval

Vánoční tvoření s rodiči

Mikuláš

Tři králové

Ježíšek u Dráčků

Na návštěvě u krokodýlů

Plavání

U Dráčků ve třídě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na třídu

Učitelky: Zuzana Mikešová, Bc. Petr Kurz
Telefon: 386 110 825
email: 5tridamspapirenska@seznam.cz