MŠ Papírenská - 5.třída - Dráčci

Seznámení s pátou třídou:

5. třída - Dráčci

 

Pátou třídu najdete blízko vchodu do areálu mateřské školy. Navštěvuje ji 27 věkově smíšených Dráčků. V šatně má každé dítě svoje místo na oblečení a obuv.  Přes  umývárnu, kde je oddělený prostor na toalety, vstoupíte do otevřených hracích prostor. Děti mají k dispozici dvě herny.  V té menší jsou hrací koutky pro kluky i holčičky. Větší slouží nejen k volné hře, ale  hlavně  ke  každodennímu protažení a dalším společným aktivitám. Po rozložení lehátek se z větší herny stane ložnice pro odpočinek mladších dětí  Ve  třídě jsou stolečky, kde děti stolují a také malují a tvoří. Především při řízené činnosti rádi využíváme interaktivní tabuli.  Do velké tělocvičny, která je součástí budovy, to je od Dráčků  jen pár kroků. Pravidelně v ní  cvičíme, ale  slouží také k prostorově náročnějším akcím. Důležitým a oblíbeným místem dětí  je školní zahrada s pískovištěm, hřištěm na florbal či fotbal a spoustou průlezek, houpaček.

Jaké je to u Dráčků?

 

Filozofie třídy

Každé dítě je talentované,

každé v sobě nese svůj úspěch… třeba i malý.

Na nás je, abychom mu pomohli jeho talent najít.

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další vzdělávání i životní cestu.

Naše cíle:

  • Vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života
  • Vést děti ke kamarádství, vzájemné ohleduplnosti, ochotě a pomoci
  • Posilovat vazby dítěte na rodinu
  • Podporovat ochranu přírody
  • Hravou formou připravovat děti na školu

U Dráčků zažíváme mnohá dobrodružství. Každé dítě je tu chápáno jako osobnost a všichni mají ve třídě  rovnocenné postavení. Klademe velký důraz na vytváření prosociálních vztahů. Prožíváme a slavíme  spolu  všechny tradiční svátky. V průběhu roku oslavíme se všemi dětmi narozeniny. Oslavenci, který v tento den usedá do narozeninové židle, zpívají ostatní děti o tom, že ho mají rádi. Nejslavnostnějším dnem však  zůstává  rozloučení se školáky, kdy děti, které odchází do ZŠ pohostí mladší kamarády. Rádi spolupracujeme s rodiči a těšíme se na společné akce.

Každé ráno se s dětmi  společně přivítáme  :

Dnes si budem spolu hrát

kamarádům pomáhat.

Strkání a hádky

necháme za vrátky.

Budem k sobě hodní jen,

popřejem si hezký den.

Kontakty na třídu

Učitelky: Zuzana Mikešová, Mgr. Monika Zimandlová
Telefon: 702 299 237
email: 5tridamspapirenska@seznam.cz