MŠ Papírenská - 3.třída - Housátka

Třídní projekt – KDO JSME ?

Symbolem a maskotem je Housátko, které putuje světem…
My jsme malá housátka,
štěbetavá – hravá,
když jsme spolu kamarádi,
husička nám mává,
A když nám to zrovna nejde,
husička se mračí,
že se máme spolu shodnout“

KAM JDEME ?

Podzim – ten je strakatý

Zima – zase bílá

Jaro – krásně zelené

Léto – žluté bývá

Cíl a charakteristika projektu

Název projektu vychází ze zaměření 3. a 4. třídy (úzce spolupracují), kterými jsou nejen činnosti výtvarné, pracovní a keramické, ale děti se učí vnímat dění třídních činností ve spojitosti s koloběhem ročních období, s nimiž je člověk – dítě úzce spjato a ovlivňováno. Dítě se učí vnímat pravidelný denní rytmus – střídání práce, učení, hry, zábavy, relaxace, odpočinku, spánku (střídání dne a noci, ročních období).

Je nás tu celkem 25 housátek.

Očekávané výstupy

1. poznatky a vědomí ,, kdo jsme?“ ,,kde žijeme?“ ,, kam jdeme?“

 • nejsme středem vesmíru – jsme jeho součástí
 • nejsme středem přírody – jsme její součástí
 • Člověk není na světě sám, jen vždy součástí ,,něčeho“ (státu, města, školy, rodiny, …).

2. dodržovat daná pravidla soužití, vzájemně se tolerovat, být ohleduplný jeden k druhému, vnímat přírodu se všemi krásami živými i neživými

 • Výtvarnými činnostmi dokázat ztvárnit své poznatky a pocity.

 

Kde žijeme – kde bydlíme?

Chcete–li nás navštívit, nemusíte nás dlouho hledat. Projdete velkou modrou bránou z ulice Revoluční a dáte se vlevo. Naše 3. třída se nachází v 1. patře tzv. ,,velké budovy“.

Prostor tříd je rozdělen na 3 části – hernu s kobercem, jídelnu se stolky a židličkami a plochu s kobercem tzv. „odpočívárnu“, kde děti po obědě odpočívají na molitanových podložkách.

Součástí třídy je šatna, kde má každé dítě svoje místo na oblečení a obuv, umývárna vedoucí ze šatny, kde mají děti možnost užívat moderní WC a umyvadla, malá kuchyňka pro přípravu svačin a oběda. Kabinet učitelek, místnost pro ukládání výtvarného materiálu a spojovací místnost ze 4. třídy (která slouží i jako malá keramická dílna).

Specializací třídy je výtvarné zaměření, dále práce s keramickou hlínou a přírodními materiály. K dispozici je keramická pec, umístěná mimo prostory třídy.

Předností třídy je její velikost, kde bylo možno vytvořit několik pracovních a herních koutků:

Kuchyňský koutek

 • s novým nábytkem, kočárky a nádobíčkem

Divadelní koutek

 • s rozličnými typy loutek, kostýmy a rekvizitami pro dramatizaci

Výtvarný koutek

 • s domečkem plným výtvarného materiálu, skleněnou tabulí a malířským stojanem

Hudební koutek

 • s klávesami a Orfovými nástroji pro rytmizaci

Relaxační koutek

 • s velkým molitanovým kanapíčkem, polštářky a plyšovými hračkami

Keramický koutek

 • spojovací místnost se 4.třídou

Grafomotorický koutek

 • plocha s velkou tabulí pro grafomotorické cviky

Knihovnička

 • polička s knihami a časopisy

Fotogalerie

 

 

 

 

Kontakty na třídu

Učitelky: Bc. Ivana Kolesárová, Bc. Anna Dolejšová
Telefon: 702 299 160
email: 3trida@mspapirenska.cz