Upozornění

Podle novely Vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování s platností od 1. 9 . 2021 se 7 letým dětem (strávníkům s odkladem školní docházky) zvedne cena ranní svačiny z 8 Kč na 10 Kč.
Poplatek za stravu na 1den bude 40 Kč, místo 38 Kč.