Náš den – orientační časový rozvrh

  • děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8,00 hod.
  • je vždy závislý na situaci ve třídě, potřebách dětí a počasí
  • dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností
  • každá třída má 1x týdně vyhrazený čas na pobyt v tělocvičně
  • zahrada MŠ je rozdělena do několika částí dle tematického zaměření, ve kterých se třídy pravidelně střídají
  • v době epidemiologických opatření jsou děti na zahradě co nejdelší část dne
6,00 – 6,30 Děti se scházejí ve své nebo sousední třídě na patře své třídy, děti ze 7. třídy se scházejí

v 5. nebo 6. třídě – spontánní hry a činnosti, povídání a individuální práce s učitelkou.

Postupně se otevírají všechny třídy.

6,30-8,30 Program ve vlastních třídách, spontánní hry a činnosti, práce ve skupinkách či individuálně

s učitelkami, tělovýchovné chvilky – přirozená a zdravotní cvičení, pohybové hry, motivační

cvičení, relaxace, jóga.

8,30-9,00 Probíhá hygiena, ranní svačina (děti se samy obsluhují, to neplatí v době epidemiologických

opatření), volí si samy množství stravy. K pití mají na výběr čaj, mléko, šťávu nebo vodu.

9,00-9,30 Didakticky řízené činnosti (získávání nových informací, tvořivé činnosti, rozvíjení gramotnosti,

představivosti, logického uvažování, fantazie a myšlení).

9,30-11,30 Pobyt venku-cílené vycházky nebo hry na školní zahradě.
11,30-12,10 Převlékaní, hygiena, oběd (polévku dětem rozléváme, množství jídla si děti určují samy).
12,15-13,45 Přípravy dětí na odpočinek – vyprávění a čtení pohádek i příběhů, opakování básní,

poslech hudby, odpočinek, spánek.

Předškolní děti relaxují na podložkách, mladší děti odpočívají na lehátkách.

13,00-13,45 Klub předškoláků, cílené činnosti pro děti od 5ti let). Jazyková příprava dětí cizinců, které

mají povinné předškolní vzdělávání, v rozsahu jedné hodiny týdně.

13,45-16,00 Převlékání dětí, hygiena, odpolední svačina, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti,

hry na školní zahradě nebo ve třídách, odpolední doplňkové aktivity (kroužky) pod vedením

učitelek, lektorů nebo trenérů.

 16,00  Děti ze 7. třídy přecházejí do 5. nebo 6. třídy.
16,30-17,00 Provoz se ukončuje jen na jedné třídě v 5. nebo 6. třídě.