Náš den – orientační časový rozvrh

  • je vždy závislý na situaci ve třídě a potřebách dětí.
  • dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností.
6,00 – 6,30 Děti se scházejí do sběrné třídy v každé budově – hry, povídání s učitelkou.Postupně se otevírají ostatní třídy
6,30 Program ve vlastních třídách, spontánní činnosti, práce ve skupinkách a individuálně
8,30 Probíhá hygiena, svačina (děti se samy obsluhují a volí množství stravy. K pití mají výběr čaje, mléka nebo vody)
9,00 Didakticky zacílené činnosti (získávání nových informací, tvořivé činnosti, rozvíjení představivosti a myšlení )
9,30 Pobyt venku, hry, vycházky, doplňkový pohybový program
11,30 Převlékaní, hygiena, oběd (polévku dětem rozléváme, množství jídla si děti určují samy)
12,10 Hygiena, přípravy dětí na odpočinek
12,15 Předškolní děti relaxují na podložkách (hudba, pohádka, vyprávění). Mladší děti odpočívají na lehátkách
13,00 Klub předškoláků (cílené činnosti)
13,50 Převlékání dětí, hygiena
14,00 Odpolední svačina a spontánní činnosti, příprava na odpolední cvičení, hry v zahradě nebo ve třídách
 17,00  Provoz se ukončuje v 5.třídě