Náš den – orientační časový rozvrh

  • je vždy závislý na situaci ve třídě, potřebách dětí a počasí
  • dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností
6,00 – 6,30 Děti se scházejí v 1. nebo 2. třídě – hry, povídání s učitelkou. Postupně se otevírají ostatní třídy.
6,30 Program ve vlastních třídách, spontánní činnosti, práce ve skupinkách a individuálně
8,30 Probíhá hygiena, svačina (děti se samy obsluhují a volí množství stravy). K pití mají na výběr čaj, mléko, šťávu nebo vodu.
9,00 Didakticky řízené činnosti (získávání nových informací, tvořivé činnosti, rozvíjení představivosti a myšlení )
9,30 Pobyt venku, hry, vycházky, doplňkový pohybový program
11,30 Převlékaní, hygiena, oběd (polévku dětem rozléváme, množství jídla si děti určují samy)
12,10 Hygiena, přípravy dětí na odpočinek
12,15 Odpočinek – čtení pohádek, relaxační hudba, vyprávění
13,00 Klub předškoláků (cílené činnosti)
13,50 Převlékání dětí, hygiena
14,00-16,00 Odpolední svačina, spontánní činnosti a individuální práce s dětmi, příprava na odpolední cvičení, hry na  zahradě nebo ve svých třídách.
16,30-17,00 Provoz se ukončuje v 5. nebo 6.třídě