Náš den – orientační časový rozvrh

  • je vždy závislý na situaci ve třídě, potřebách dětí a počasí
  • dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností
  • každá třída má 1x týdně vyhrazený čas na pobyt v tělocvičně
  • zahrada MŠ je rozdělena do několika částí dle tematického zaměření, ve kterých se třídy pravidelně střídají
  • v době epidemiologických opatření jsou děti na zahradě co nejdelší část dne
6,00 – 6,30 Děti se scházejí ve své nebo sousední třídě – spontánní hry,

povídání a individuální práce s učitelkou.

6,30-8,30 Program ve vlastních třídách, práce ve skupinkách nebo individuálně, TV chvilky,

přirozená a zdravotní cvičení, pohybové hry, motivační cvičení, relaxace.

8,30-9,00 Probíhá hygiena, ranní svačina (děti se samy obsluhují, to neplatí v době epidemiologických

opatření), volí si samy množství stravy. K pití mají na výběr čaj, mléko, šťávu nebo vodu.

9,00-9,30 Didakticky řízené činnosti (získávání nových informací, tvořivé činnosti, rozvíjení gramotností,

představivosti, fantazie a myšlení).

9,30-11,30 Pobyt venku-cílené vycházky nebo hry na školní zahradě.
11,30-12,10 Převlékaní, hygiena, oběd (polévku dětem rozléváme, množství jídla si děti určují samy).
12,10-13,00 Hygiena, přípravy dětí na odpočinek – vyprávění a čtení pohádek i příběhů, opakování básní,

poslech hudby, odpočinek, spánek.

Předškolní děti relaxují na podložkách, mladší děti odpočívají na lehátkách.

13,00-13,45 Klub předškoláků, od 5ti let (cílené činnosti).
13,45-16,30 Převlékání dětí, hygiena, odpolední svačina, individuální práce s dětmi,

hry na školní zahradě nebo ve třídách, odpolední doplňkové aktivity (kroužky).

16,30-17,00 Provoz se ukončuje v 5. nebo 6. třídě.