Něco málo o naší mateřské škole

Naše mateřská škola byla vystavěna v roce 1972 jako Spojené zařízení jesle, mateřská škola, brigádnicky v akci Z. V roce 1990 byly jesle zrušeny a volné prostory využity pro třídy MŠ.
V roce 1998 byla k ředitelství MŠ Papírenské se šesti třídami připojena vilka v ulici P. J.  Šafaříka (7. třída). Tato budova byla v roce 2023 ( po 25ti letech) pronajata dětské ukrajinské skupině Bezpečný svět. Nyní má škola dohromady 6 tříd se 162 dětmi. V areálu tří budov je velká školní zahrada vybavená moderními hracími prvky a velkým množstvím zeleně.

V areálu čtyř budov je velká školní zahrada vybavená moderními hracími prvky a velkým množstvím zeleně.

V roce 2014 jsme prostředí školy obohatili o přírodní zahradu. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu Životního prostředí. Můžeme si osahat přírodní materiály, pozorovat život ve vodě, zkoumat půdu a rostliny. Děti mají možnost pozorovat, co na zahradě  vyrostlo a zjišťovat souvislosti a vztahy v přírodě. Na čtyřech místech zahrady jsou postaveny fontány, děti tím mají volný přístup k pitné vodě.

 

Vstup do areálu školy je z bezpečnostních důvodů pouze z Revoluční ulice pod kontrolou videozvonkem.

Máme prostorné světlé třídy s bohatým vybavením, které pozitivně napomáhá rozvoji Vašich dětí. Součástí tříd je klidová místnost, kde mladší děti odpočívají na postýlkách po obědě. Starší děti mají na odpočinek k dispozici podložky s přikrývkami. Jejich odpočinek je kratší, aby byl dostatečný prostor pro individuální přípravu předškoláka.

V areálu školy se nachází prostorná tělocvična a velkým výběrem náčiní a prvků pro rozšíření pohybového programu dětí. Tělocvična je k dispozici pro každou třídu minimálně jednou týdně. Také zde probíhají různé akce školy (divadla pro děti, besídky, karneval, canisterapie, masopust, dětský den, rej čarodějnic atd.)

 

Mateřská škola má vlastní školní kuchyň. Zde je každý den připravována pestrá, hodnotná strava podle zásad zdravé výživy. Na třídách je pro děti  zajištěn dostatek nápojů po celý den.

Provoz mateřské školy probíhá od pondělí do pátku  6,00-17,00 hod.

Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město České Budějovice.

Jsme fakultní MŠ, spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.

Personální zajištění

Pedagogové

 • Mgr. Pavlečková Jitka, ředitelka školy
 • Bc. Kaňková Andrea, zástupce pro pedagogickou oblast
 • Bc. Nesvadbová Helena
 • Bc. Dolejšová Anna
 • Bc. Míková Veronika
 • Klierová Lenka
 • Bc. Lamačová Veronika
 • Bc. Kolesárová Ivana
 • Mgr. Táňa Moudrá
 • Mgr. Zimandlová Monika
 • Mikešová Zuzana
 • Bc. Kateřina Kubelková
 • Bc. Řežábová Šárka
Provozní

 • Černá Ivana, ekonomka a zástupkyně ředitelky
 • Fránová Jana
 • Hesová Dagmar
 • Reichensdörferová Lea
 • Válová Alena
 • Vesecká Kateřina, hospodářka a vedoucí školního stravování
Stravování
 • Marková Petra, hlavní kuchařka
 • Římalová Lenka – kuchařka
 • Mucsková Jiřina – kuchařka