Něco málo o naší mateřské škole

Naše mateřská škola byla vystavěna v roce 1972 jako Spojené zařízení jesle, mateřská škola, brigádnicky v akci Z. V roce 1990 byly jesle zrušeny a volné prostory využity pro třídy MŠ.
V roce 1998 byla k ředitelství MŠ Papírenské se šesti třídami připojena vilka, která tvoří odloučené pracoviště MŠ Šafaříkova s jednou třídou (7.třída). Nyní mají obě školy dohromady 7 tříd se 192 dětmi. V areálu čtyř budov je velká školní zahrada vybavená moderními hracími prvky obklopená stromy a keři tvořící živý plot.
Vstup do areálu školy je z bezpečnostních důvodů pouze z Revoluční ulice pod kontrolou videozvonkem.

Máme prostorné světlé třídy s bohatým vybavením, které pozitivně napomáhá rozvoji Vašich dětí.  Součástí tříd je klidová místnost, kde mladší děti odpočívají na postýlkách po obědě. Starší děti mají na odpočinek k dispozici podložky s přikrývkami. Jejich odpočinek je kratší, aby byl dostatečný prostor pro individuální přípravu předškoláka.

V areálu školy se nachází prostorná tělocvična pro rozšíření pohybového programu dětí. Tělocvična je k dispozici pro každou třídu minimálně jednou týdně.

Stravování dětí probíhá díky vlastní jídelně. Zde je každý den připravována pestrá, hodnotná strava podle zásad zdravé výživy. Zajištěn je dostatek nápojů po celý den.

Provoz mateřské školy probíhá od pondělí do pátku  6,00-17,00hod.

Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město České Budějovice.

Personální zajištění

Pedagogové

 • Kaňková Andrea, Bc.
 • Klierová Lenka
 • Kocandová Ivana
 • Kolesárová Ivana, Bc.
 • Křížová Tereza
 • Kubelková Kateřina, Bc.
 • Kuboušková Helena
 • Kuboušková Marie
 • Kurz Petr, Bc.
 • Mašterová Karolína
 • Mikešová Zuzana
 • Petrová Daniela, Mgr.
 • Schönbeková Iva, Bc.
 • Šťastná Kamila, Mgr.
Provozní

 • Černá Ivana, ekonomka
 • Fránová Jana
 • Hesová Dagmar
 • Reichensdörferová Lea
 • Šindelářová Jitka
 • Tlačilová Jaroslava
 • Vesecká Kateřina
Stravování
 • Klímová Růžena, vedoucí
 • Lonsmínová Iveta
 • Mandátová Ludmila